Συνέδριο Ουρολογίας

Ο ουρολόγος Στέλιος Βούλγαρης συμμετείχε στο 8ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο που έγινε στις 3-5 Νοεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη.

Πήρε μέρος σε ένα ενδιαφέρον debate σχετικά με την αντιμετώπιση της υποτροπής καρκίνου του προστάτη μετά από εξωτερική ακτινοβολία. Οι επιλογές που έχει κάποιος ασθενής στον οποίο απέτυχε ή εξωτερική ακτινοβολία είναι τέσσερις.

  • Βραχυθεραπεία
  • Κρύοθεραπεία
  • Προστατεκτομή
  • HIFU (Υπέρηχος υψηλής εντοπισμένης ενέργειας)

Ο κ Βούλγαρης ανέπτυξε την επιλογή της Βραχυθεραπείας. Έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες στο εξωτερικό ότι η λύση της Βραχυθεραπείας σε υποτροπή του καρκίνου μετά από εξωτερική ακτινοβολία είναι πολύ αξιόπιστη. Ο έλεγχος του καρκίνου είναι συγκρίσιμος με τις άλλες μεθόδου αλλά η ακράτεια ούρων με την Βραχυθεραπεία ειναί πολύ πιο σπάνια.