Το Ιατρείο

Τοποθεσία

Τσιμισκή & Χρυσ. Σμύρνης 21 (είσοδος απο Χρυσ. Σμύρνης) – 2ος όροφος

TK 546 22 Θεσσαλονίκη

Τηλ/Fax 2310 260 950

Κιν 6984 020908

Εξοπλισμός

Το ιατρείο διαθέτει μηχάνημα υπερήχων εξοπλισμένο με όλες τις ειδικές κεφαλές που επιτρέπουν την εξέταση των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος (νεφρών, ουροδόχου κύστεως, προστάτη, όρχεων). Ο Στέλιος Βούλγαρης κατέχει άδεια εκτέλεσης υπερήχων ειδικότητας Ουρολογίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης υπάρχει ουροροόμετρο και όλος ο εξοπλισμός για τη διενέργεια μικροεπεμβάσεων.

Ώρες και τρόπος λειτουργίας

Το ιατρείο λειτουργεί με συνεχές ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα), μόνο με ραντεβού.

  • Τηλεφωνικο ραντεβού
  • Ασφαλής βαση δεδομένων ασθενών
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εξετάσεων στο ιατρείο

Κλείστε εγκαίρως το ραντεβού σας.