Ο κώδικας του προστάτη

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Harvard κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν το γενετικό κώδικα 7 ασθενών με καρκίνου του πρσοτάτη. Βρήκαν λοιπόν ότι το DNA κάθε όγκου είχε περίπου 5,900 μεταλλάξεις! Επίσης ανακάλυψαν ότι υπήρχαν τουλάχιστον 100 λανθασμένες αλληλουχίες κάτι που τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να μελετούν μόνο γονίδια αλλά ολόκληρες ομάδες αυτών.

Όπως εξηγεί ο ερευνητής Levi Garraway είναι σημαντικό να εντοπιστεί ποιές μεταλλάξεις είναι σημαντικές καθώς πιστεύεται ότι ο καρκίνος του προστάτη παρουσιάζει διαφορετικό γενετικό αποτύπωμα σε κάθε ασθενή. Έτσι στο μέλλον οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο κάθε ασθενής θα έχει τη δική του θεραπεία βασισμένη στον δικό του γενετικό κώδικα.