Διαδερμική νεφρολιθοθρυψία

PCNLΗ διαδερμική νεφρολιθοθρυψία είναι μια ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος αφαίρεσης λίθων οποιουδήποτε μεγέθους από το νεφρό. Διαρκεί 1-3 ώρες ανάλογα με τον αριθμό και το μέγεθος των λίθων. Γίνεται με μια πολύ μικρή τομή (λιγότερο από 1 εκατοστό) στο πίσω μέρος της πλάτης και χρήση πολύ λεπτών ειδικών εργαλείων. Ο κατακερματισμός του λίθου γίνεται με ειδικές πηγές υπερήχου και laser. Ο ασθενής έχει ελάχιστο ή και καθόλου μετεγχειρητικό πόνο λόγω της πολύ μικρής τομής. Εξέρχεται του νοσοκομείου την επόμενη ημέρα. Η επιτυχία της μεθόδου όταν γίνει σωστή προεργασία και με την εμπειρία της ομάδας μας, αγγίζει το 100%. Οι επεμβάσεις γίνονται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης όπου υπάρχει υπερσύγχρονος εξοπλισμός.