Η περιτομή είναι μια απο τις πιο συχνές μικροεπεμβάσεις της Ουρολογίας. Είναι απαραίτητη σε περίπτωση φίμωσης, δηλαδή στην αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου του πέους. Η φίμωση μπορεί να είναι εμφανής απο τη γέννηση του άνδρα ή να είναι αποτέλεσμα φλεγμονής που συνήθως παρουσιάζεται μετά την ενηλικίωση του.

Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει είτε με τοπική είτε με γενική αναισθησία και δεν απαιτεί την παραμονήτου ασθενούς στο νοσοκομείο. Η ανάρρωση είναι συνήθως γρήγορη και διαρκεί περίπου 10-15 μέρες οπότε και ο άνδρας μπορεί να επανέλθει πλήρως σε αθλητικές αλλά και σεξουαλικές δραστηριότητες.